Mesafeli Satış Sözleşmesi

BELUNA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  

 1. TARAFLAR

 Aşağıdaki Taraflar işbu Sözleşme ile aşağıda belirtilen hüküm ve şartları kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar bu madde sonrasında “Taraflar” ve her biri ayrı olarak “Taraf olarak anılacaktır.

 • ALICI

 

 • “ALICI” Sözleşmede bu madde sonrasında “ALICI” olarak anılacaktır.

 

 • AD- SOYAD: Fatura – kullanıcı adı

 

 • ADRES: Fatura Adresi

 

 • SATICI

 

 • “SATICI” Sözleşmede bu maddeden sonra “SATICI” olarak anılacaktır.

 

 • Beluna Giyim Begüm Beğendik Acımış - Beluna

 

 • ADRES: Bostancı mah. Bağdat caddesi No:478 Çatalçeşme palas B Blok Daire:9 Kadıköy/İstanbul

 

 • GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ

 

 • VERGİ KİMLİK NUMARASI: 1600891707

 

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda işbu sözleşme kapsamında bilgilendirildiğini kabul eder.

 

 1. TANIMLAR

 

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, TBK, TMK ve ilgili kanunlar,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG: 27.11.2014/29188) ve ilgili yönetmelikler,

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden kişi, şahıs şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan ve mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi (www.beluna.co) üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: Beluna’ya ait internet sitesini,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL/ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

 1. KONU

 

İşbu sözleşme, Alıcının, Satıcıya ait Site üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürünü satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı: Beluna Giyim Begüm Beğendik Acımış - Beluna

Adres: Bostancı mah. Bağdat caddesi NO:478 Çatalçeşme palas B blok Daire:9 Kadıköy/İstanbul

Telefon: +90 532 278 27 72

E-posta: hello@beluna.co

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

 

Teslim edilecek kişi: Fatura kullanıcı adı

Teslimat adres: Fatura adresi

Telefon: Telefon no

E-posta: E-posta adresi

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

 • Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, modeli, rengi, adedi) Satıcıya ait Site’de yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
 • Listelenen ve Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Açıklaması

Sipariş İçeriği ve Toplamı : sepet – tutar

Sipariş Tarihi: tarih

 

 • Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Satıcı tarafından ödenecektir.

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

 

Faturadaki İsim: Fatura – kullanıcı adı

Fatura Adresi: Fatura adresi

 

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

 • Alıcı, Satıcı’ya ait Site’de sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
 • Sözleşme konusu her bir ürün 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcının yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Sitedeki ürünlerin altında yer alan teslimat ile ilgili bilgilendirme yazısında belirtiği süre zarfında Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecektir. Bu süre içinde ürünün Alıcıya teslim edilememesi durumunda Alıcı, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 • Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları vb. belgeleri, ürün ile birlikte teslim etmeyi, her çeşit ayıptan arınmış olarak yasal mevzuat gereklerine uygun olarak, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 • Alıcı, ürünün tarafınca satın alınıp, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin imkansızlaşması sebebiyle sözleşmeye ait yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, bu durumun öğrenilmesinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Alıcıya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmemesi halinde Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcıya ait olacak şekilde Satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 • Satıcı, satış tarihinde mücbir sebeplerinin var olması halinde durumu Alıcıya bildireceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa benzeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimatın engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcıdan talep etme hakkına sahiptir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcının hesaplarına yansıma halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı olası gecikmeler için Satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcının, Alıcı tarafından ürün alırken siteye üye olması esnasında girdiği iletişim bilgilerini iletişim ve pazarlama gibi diğer amaçlar için kullanma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 • Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ayıbının olup olmadığına dair kontrolünü yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeden teslim alınan mal/hizmetin, ayıpsız/hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu Alıcıya aittir. Cayma hakkı alacaklı tarafından kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Faturası ile iade edilmelidir.
 • Alıcının sipariş sırasında kullandığı kredi kartına ilişkin kredi kartı hamilinin sipariş veren Alıcı ile aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcıya tesliminden önce siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin herhangi bir güvenlik açığının tespit edilmesi durumunda, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcıdan talep edebilir. Alıcıdan talep edilen belge 24 saat içinde Satıcıya gönderilmeli, gönderilmemesi halinde Satıcının siparişi iptal etme hakkı mevcuttur.
 • Alıcı, Satıcıya ait Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Satıcıya ait Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcıyı bağlayacaktır.
 • Alıcı, Satıcıya ait Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (virüs, spam, vb.) işlemlerde bulunamaz.

  

 • İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlusu olup, Satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Bu konuda Satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, iş bu ihlal nedeniyle, bu ihlal durumunun yetkili merciiye şikayet edilmesi veya dava açılması durumunda Satıcının üyeye karşı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  

 1. CAYMA HAKKI

 

 • Alıcının, Sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, Satıcıya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya aittir. Alıcı işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 • Cayma hakkının kullanılması için malın Alıcıya tesliminden itibaren Alıcının 7(yedi) günlük içinde Satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta bildiriminde bulunması ve ürünü işbu Sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanmamış olması şarttır.
 • Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 1 (bir) aylık süre içerisinde toplam bedeli Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. CAYMA HAKKININ ŞARTLARI

 

 • Alıcının isteği ve açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo bikini altları, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan ürünler, son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, Alıcıya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, Alıcının isteği üzerine, Alıcıya göre; ürünün üstünde daraltma, paça boyunun yapılması gibi terzilik işlemleri gören ürünler Yönetmelik gereği iade edilememektedir.
 • İade edilecek olan ürün iade formu ile birlikte Satıcıya gönderilmelidir.
 • İade edilecek ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir.
 • Ürün üzerinde herhangi bir leke, yıpranma, yırtılma gibi durumların mevcut olması halinde iade edilmesi mümkün değildir.
 • İade edilecek ürünün yıkanma işleminden geçmemiş olması gerekmektedir.
 • Satıcının web sitesinde (www.beluna.co) ürünlerin hassas programda yıkanması veya kuru temizleme yapılması gerektiğinin bilgisi verilmiştir. Bunların dışında yıkama işlemi nedeniyle ürünün zarar görmesi dahilinde Satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bağlamda Alıcı bu sebeplerle ürünü iade edemez.

 

 

 1. TEMÜRRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

 • Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düşmesi durumunda, kart sahibi le söz konusu olan banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

 UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME

 İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

 • Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşmenin Sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.

 

ÜRÜN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İşbu ürün kiralama sözleşmesi  (“Sözleşme”) bir yanda 1600891707 vergi kimlik numaralı Beluna Giyim Begüm Beğendik Acımış (“Kiraya Veren”) ile ürünü kiralayan kullanıcı (“Kiracı”) arasında http://www.beluna.co web sitesi aracılığıyla veya Bostancı Mah. Bağdat Cad. No:478 Çatalçeşme Palas B Blok Daire:9 Kadıköy/İstanbul adresindeki showroom’dan kiralanan ürünle (“Ürün”) ilgili hizmetin tabi olacağı şartları ve hükümleri düzenlemektedir. Kiraya veren ile Kiracı birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün’ün Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde kiralanması halinde Kiracı, Kiraya Veren’e Ürün’ün kira bedelini peşinen ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kiraya Veren ürünün, hasarsız ve temiz olarak Kiracıya teslim edileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bununla birlikte Kiraya Veren, teslim tarihinde Ürün’ü inceleyerek teslim alan Kiracı tarafından ürünün teslim edildiği gün içerisinde bildirilmeyen hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez. Kiralanan ürünün iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır.

Kiralayan, işbu Sözleşme ile online sipariş verdiği ürünü sipariş bildiriminde belirtmiş olduğu talep edilen kiralama tarihinden itibaren 4 (dört) gün elinde tutma hakkına sahiptir. Bu sürenin sonunda belirtilen kargo şirketlerinden birine ürünün Kiraya Veren’e iletilmesi için teslim edeceğini (“Geri Gönderme”) kabul ve taahhüt etmektedir. Kiralayan eğer ürünü zamanında iade etmez ise 2 iş gününe kadar gecikme yapılan gün başına ürünün günlük kira bedelini, 2 gün sonrasında ise ürünün tüm kira bedelini Beluna’ya ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. (Günlük kira bedeli elbisenin toplam bedelinin kiralanan güne bölünmesi ile hesaplanır)

Kargo gönderimleri Kiraya Veren tarafından karşılanacaktır. Anlaşmalı olunan Yurtiçi Kargo firması ile gönderim ve geri alım yapılmakta olup geri alım için alıcı ödemeli olarak 968217027 kodu ile gönderim yapılmalıdır.

Kiracı kiralanan ürüne sadece boyunu kısaltmak amacıyla teyel dikiş yapma hakkına sahiptir. (Teyel dikiş ürünün kesilmeden aralıklı dikilmesine denir) Bunun dışında kiralanan ürüne yapılan tadilat Kiraya Veren tarafından kabul edilmeyecektir.

Lüks perakende kapsamında kiralamış olduğunuz ürünlerde oluşan yanık, kaybolma, yırtılma gibi geri dönüşü olmayan hasarlar sigorta kapmasında olmayıp  Kiracı, kiraya veren tarafından belirlenen satış fiyatını Beluna’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kiracı Ürün’ün kendisine teslimi ile Ürün ile ilgili her türlü hasar ve zarardan sorumlu olduğunu, Ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt eder. Kiracı’nın söz konusu Ürün’ü teslim aldıktan sonra Ürün’ün herhangi bir zarara uğraması durumunda Kiracı, Ürünün Kiraya Veren tarafından kiralama öncesi kendisine bildirilen toplam değerini Kiraya veren’in ilk talebinde Kiraya veren’e ödemekle yükümlü olacaktır. Alınacak bedel ürünün perakende satış fiyatıdır.

 Kiracı tarafından iade edilen Ürün’ün, Kiraya Veren tarafından Kiracı’ya gönderilmiş olan Ürün’den farklı olduğunun Kiraya Veren tarafından anlaşılması halinde, Kiracı, orijinal Ürünün Kiraya Veren tarafından belirlenecek satış bedelini Kiraya veren’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kiracı ödeme yaptıktan sonra kiralamadan 24 saat içinde vazgeçtiği takdirde, ödenen ücret kendisine iade edilir. Kiracı, 24 saat geçtikten sonra kiralamadan vazgeçmesi durumunda, para iadesi talep etme hakkına sahip olmadığını, ödediği tutarı 6 ay içinde başka bir ürün kiralamada kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kiraya Veren, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Kiracı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Kiraya Veren’den talep etme hakkını haizdir. Kiracı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde kira bedeli, siparişin Kiracı tarafından iptal edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Ürün bedelinin bankaya iadesinden sonra Kiracı’nın hesaplarına yansıması hali tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Kiracı, olası gecikmeler için Kiraya Veren’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Kiracı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Kiracı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Kiracı ile Kiraya Veren arasında kurulan kiralama sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Kiraya Veren adına yerine getirilmesini sağlamak için Kiraya Veren, Kiraya Veren iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Kiraya Veren’in ve Kiracı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ise İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili mahkeme olarak kabul edilecektir.

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Beluna Giyim Begüm Beğendik Acımış (“Beluna” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Beluna tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, BELUNA tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, BELUNA iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Beluna Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

BELUNA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ‘yazılı’ şekilde Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak fiziki ortamdan, noter kanalıyla veya kayıtlı elektronik posta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

1.

VERİ SAHİBİ BİLGİLERİ

 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı                             :

 

T.C. Kimlik Numarası         :

 

Adres                                     :

 

Cep Telefonu                        :

 

E-posta Adresi                      :

 

Şirketimizle İlişkiniz            :

 

Müşteri İş Ortağı Ziyaretçi Diğer Bununla birlikte yukarıda belirtilen bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

 

2.

BAŞVURU İÇERİĞİ

 

Lütfen talebinize konu olan kişisel verilerin neler olduğunu belirtin. Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.


BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                 :

 

Başvuru Tarihi         :

 

İmza                           :

Giriş yap

Hesabın yok mu ?

Instagram
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account